AnasayfaGaleriSSSKayıt OlKullanıcı GruplarıGiriş yap

Paylaş | 
 

 gelir vergisi kanunları birinci kısım

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
yeşim
Admin
Admin
avatar

Kadın Mesaj Sayısı : 19
Yaş : 26
Points : 0
Kayıt tarihi : 05/11/08

MesajKonu: gelir vergisi kanunları birinci kısım   Perş. Ara. 04, 2008 11:47 am

Mükellefiyet
BİRİNCİ BÖLÜM
Verginin Mevzuu
Mevzuu:

Madde 1 - (Değişik: 22/7/1998-4369/24 md.)
Gerçek kişilerin gelirleri (Gelir Vergisi) ne tabidir.
Gelir,bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği, tasarruf veya
harcamasına kaynak teşkil eden her türlü kazanç ve iratların safi tutarıdır.
Gelirin unsurları:

Madde 2 - (Değişik : 22/7/1998-4369/25 md.)
Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:
1. Ticari kazançlar;
2. Zirai kazançlar;
3. Ücretler;
4. Serbest meslek kazançları;
5. Gayrimenkul sermaye iratları;
6. Menkul sermaye iratları;
7. Kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü kazanç ve iratlar.
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça,yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin
tesbitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.
İKİNCİ BÖLÜM

Tam Mükellefiyet
Mükellefler:

Madde 3 - Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde et-
tikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler:
1. Türkiye`de yerleşmiş olanlar;
2. (Değişik: 19/2/1963-202/1 md.) Resmi daire ve müesseselere veya merkezi
Türkiye`de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müesse-
se,teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan
Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri ka-
zanç ve iratları dolayısiyle Gelir Vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tu-
tulmuş bulunanlar, mezkür kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmez-
ler.)
Türkiye`de yerleşme:

Madde 4 - Aşağıda yazılı kimseler Türkiye`de yerleşmiş sayılır:
1. İkametgahı Türkiye`de bulunanlar (İkametgah,Kanunu Medeninin 19 uncu ve
mütaakıp maddelerinde yazılı olan yerlerdir);
2. (Değişik: 19/2/1963-202/2 md.) Bir takvim yılı içinde Türkiye`de devamlı
olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye`de oturma süresini
kesmez.)
Yerleşme sayılmıyan haller:

Madde 5 - Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar da-
hi,Türkiye`de yerleşmiş sayılmazlar:
1. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye`ye gelen iş, ilim ve fen
adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara
benziyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksa-
diyle gelenler;
2. Tutukluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmıyan sebeplerle Türki-
ye`de alıkonulmuş veya kalmış olanlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dar Mükellefiyet
Mükellefler ve mevzuu:

Madde 6 - (Değişik: 24/12/1980 - 2361/2 md.)
Türkiyede yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye`de elde ettikleri
kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler,
Kazanç veya iradın Türkiye`de elde edilmesi:

Madde 7 - (Değişik: 27/3/1969 - 1137/1 md.) Dar mükellefiyete tabi kimseler
bakımından kazanç ve iradın Türkiye`de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre ta-
yin olunur:
1. (Değişik: 31/12/1981 - 2574/1 md.) Ticari kazançlarda: Kazanç sahibinin
Türkiye`de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yer-
lerde veya bu temsilciler vasıtasiyle sağlanması (Bu şartları haiz olsalar dahi
iş merkezi Türkiye`de bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye`de satın al-
dıkları veya imal ettikleri malları Türkiye`de satmaksızın yabancı memleketlere
gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye`de elde edilmiş sayılmaz.)
Türkiye`de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türki-
ye`de olması veya satış aktinin Türkiye`de yapılmış olmasıdır.İş merkezinden
maksat ise, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği mer-
kezdir.
2. Zirai kazançlarda: Zirai faaliyetlerin Türkiye`de icra edilmesi;
3. Ücretlerde:
a) Hizmetin Türkiye`de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye`de
değerlendirilmesi;
b) (Değişik: 24/12/1980-2361/3 md.) Türkiye`de kain müesseselerin idare mec-
lisi başkan ve üyelerin, denetçilerine, tasfiye memurlarına ait huzur hakkı,
aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye`de değerlendirilmesi;
4. Serbest meslek kazançlarında: Serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye`de
icra edilmesi veya Türkiye`de değerlendirilmesi;
5. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayrimenkulün Türkiye`de bulunması ve bu
mahiyetteki mal ve hakların Türkiye`de kullanılması veya Türkiye`de değerlendi-
rilmesi;
6. Menkul sermaye iratlarında: Sermayenin Türkiye`de yatırılmış olması;
7. Diğer kazanç ve iratlarda: (...) (1) Bu kazanç veya iratları doğuran
işin veya muamelenin Türkiye`de ifa edilmesi veya Türkiye`de değerlendirilmesi;
Bu maddenin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 7 nci bentlerinde sözü edilen değer-
lendirmeden maksat, ödemenin Türkiye`de yapılması veya ödeme yabancı memlekette
yapılmışsa, Türkiye`de ödiyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına
intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır.
İş yeri ve daimi temsilci:

Madde 8 - 7 nci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı iş yeri, Vergi Usul Ka-
nunu hükümlerine göre tayin olunur.
Aynı maddede yazılı daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil
edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle
veya mütaaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir.
Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi
temsilcisi sayılırlar.
1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanununun
hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar;
2. (Değişik: 19/2/1963-202/4 md.) Temsil edilene ait reklam giderleri hariç
olmak üzere giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafın-
dan ödenenler;
3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle
satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar.
Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi daimi temsilcilik vas-
fını değiştirmez.
---------------------
(1) Bu bentte geçen "Sair kazanç ve iratlarda" ibaresi; 22/7/1998 tarih ve
4369 sayılı Kanunun 81/C maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştiril-
miştir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
gelir vergisi kanunları birinci kısım
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: .´¯¥¯`. GeNeL .´¯¥¯`. :: MuHaSeBe-
Buraya geçin: